Algemene Voorwaarden

HT Campers > Algemene Voorwaarden

GARANTIE EN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HT CAMPERS
Garantie tot 6 maanden na aankoop en met een maximum van
15000 km, en niet ouder dan 12 jaar. de garantie hebben wij onder gebracht bij Autogaranatie.nl tenzij  anders schriftelijk is overeengekomen.
Dit geldt bij normaal en niet commercieel gebruik (verhuur e.d.) en met een onderhoud vervolg.
dat bij het desbetreffende voertuig  hoort. Koper dient
zich in het komende onderhoud te verdiepen en zo nodig hierna te
handelen. Geadviseerd wordt altijd de distributieriem te
vervangen bij het ontbreken van de geschiedenis hiervan. Bij de
wetenschap van achterstallig, niet uitgevoerd onderhoud vervalt
de garantie op het voertuig  volledig.
Onder de garantie vallen:
Motor: Het draaiende, inwendige gedeelte van de
verbrandingsmotor en de versnellingsbak, zoals; drijfstangen, lager
schalen, zuigers, zuigerveren, kleppen, kleptuimelaars. Er zit geen
garantie op het niet genoemde.
Versnelling bak: De kroon en pignon wielen, tandwielen,
synchromesh ringen en lagers. Er zit geen garantie op het niet
genoemde.
Geen garantie op: Misbruik, onkundig handelen, verhuurde
campers, verlies van wieldoppen, spoilers, afwerkkappen en
dergelijke, verouderde banden (klant dient zelf de leeftijd van
banden te controleren), slijtage of defect van koppeling, dynamo,
turbo, startmotor (of soortgelijke aangehangen motor onderdelen)
of elektronische aansturingen van motor of (automatische)
versnellingsbak zoals computers, zekeringkasten, gas klephuizen,
luchtmassa meters, katalysatoren, lekkages van keerringen,
(kop)pakkingen, olie en koelvloeistof in verband met uitdroging
door langdurig stilstaan of het afbreken van houders en/of motor
steunen enzovoort. Accu’s die kapot gaan na levering als gevolg
van complete ontlading en/of schade door vorst. Watersystemen
en daaraan gerelateerde onderdelen zoals kranen, die kapot gaan
na levering als gevolg van onzorgvuldig gebruik en/of vorstschade.
Campers ouder dan 13 jaar  hebben geen enkele vorm van garantie, tenzij anders is overeengekomen of
door middel van een, extra door klant betaalde, service beurt met
de daarbij behorende garantie en welke dan alleen van toepassing
is op motor en versnellingsbak zoals eerder beschreven.
Garantie camper/woon gedeelte: Eén maand garantie indien
binnen termijn gemeld en geldig op alleen de standaard aanwezige
gas/elektra toestellen zoals; (combi)kachel/boiler en koelkast, mits
camper niet ouder is dan 13 jaar.
De klant vrijwaart HT Campers van door klant gemaakte
kosten, bij het naleven van de garantie en/of service
voorwaarden, zoals maar niet beperkt tot; brandstofkosten en
uur kosten. Indien er onderdelen geplaatst en/of gerepareerd
worden verlegd HT Campers de garantie, van de
betreffende onderdelen en/of accessoires, naar de reparateur.
Geen garantie op: Gevolgschade door water/vocht (hagel, regen,
overstroming) of andere lekkages ontstaan na vorst of extreem
weer. Lekkage, schade en achterstallige schade van de niet door
verkoper verrichtte reparaties, accu’s (na lang stilstaan en totale
ontlading hierdoor). Voor aftappen/winter klaarmaken is te allen
tijde de klant zelf verantwoordelijk. Klant is hierbij op de hoogte
van het feit dat campers nieuw af fabriek lekkages kunnen hebben
van dakramen/luiken, zijramen, deuren of afwerklijsten en verdere
afwerkingen waarbij kit, lijm of andere bevestiging materialen zijn
gebruikt.
HT Campers kan niet aansprakelijk worden gesteld voorde af fabriek onjuist aangebrachte (grond)lak lagen (zoals onder
andere bij Fiat), slecht werkende motoronderdelen (zoals onder
andere verstuivers bij bepaalde Ford modellen), constructies,
afwerkingen en niet goed sluitende deuren of (dak)luiken wel of
niet zichtbaar. Campers dienen elk jaar van zowel een APK als een
campercheck (waarbij camper opbouw, gas/water leidingen en

elektra gecontroleerd worden) en van een uitgebreide
vocht controle te worden voorzien. Bij het niet jaarlijks uitvoeren
van deze controles vervalt alle garantie en gevolg schade hieruit
voortvloeiend. Verdere niet af fabriek gemonteerde accessoires
zoals; luifels, fietsdragers, schotels, zonnepanelen, camera’s,
tv/video/digitale decoder/ kaartlezers of updates hiervan.
Luchtvering, aggregaten, extra verwarming gas/diesel, vallen niet
onder de standaard door HT Campers uitgevoerde
controles en garantie.
Bouwjaren van chassis met motor wijken vaak af van het camper
opbouw productie jaar, in verband met het onafhankelijk
productie proces. Datum eerste toelating is niet hetzelfde als het
werkelijke bouwjaar van de opbouw of het chassis met motor door
overjarige verkoop of lang staande showroom modellen. Campers
worden verkocht op basis van datum eerste toelating (=DET) en
dus niet op bouwjaar.
Garantie aanspraak: Klant dient ten allen tijde eerst HT Campers
in te lichten alvorens men tot reparatie of vervanging van
onderdelen overgaat. Bij het niet vooraf melden en op eigen
initiatief uitvoeren van de reparatie en/of vervanging van een
defect, storing of ander ongemak wordt de door klant betaalde
rekening niet door HT Campers vergoedt. Mocht in het
buitenland een probleem, defect of ander ongemak ontstaan wat,
terecht, onder de garantie valt, dient dit eerst te worden
besproken met HT Campers. Daarna mag dit ter plaatse
gerepareerd worden, uiteraard na overleg van offerte van de
totale reparatie. Er dient altijd een betaalde rekening overlegd te
worden. HT Campers vergoedt alleen de voor haar van
toepassing zijnde inkoop- en werkuur tarieven bij reparatie en/of
vervanging van onderdelen. Dus geen bruto buitenlandse
(vakantie,-) verkoop tarieven.
(Af)leveringsvoorwaarden: Na melding aflevering gereed, door
HT Campers, dient de klant de camper binnen één week
volledig betaald te hebben, per bank of contant en de camper op
te halen. Bij het annuleren van de overeengekomen
koopovereenkomst wordt de klant een bedrag van 20% van de
totale verkoopsom in rekening gebracht en dient binnen dit
bedrag binnen 8 dagen, na annulering te worden voldaan.
Bij het door klant ondertekenen van de koopovereenkomst, indien
onder voorbehoud van financiering de financieringsaanvraag
wordt afgewezen, mag HT Campers eenzelfde aanvraag
bij een derde partij indienen.
Bij financieringsacceptatie van betreffende maatschappij moet
deze door klant worden geaccepteerd.
HT Campers draagt de grootst mogelijke zorg bij het
maken van de advertenties en/of uitlatingen, invoeren gegevens,
correspondentie en kan bij gemaakte fouten niet aansprakelijk
gesteld worden voor de gevolgen die hieruit kunnen voortkomen.
Aangezien HT Campers gebruikte voertuigen verkoopt
kunnen er, ondanks onze uiterste zorg bij de inkoop,
gebruikssporen en/of beschadigingen zichtbaar zijn op een
voertuig. De klant is zelf bewust van het hiervoor genoemde en
zal, voordat de koopovereenkomst gesloten wordt, zelf een
inspectie van het voertuig doen op gebruikssporen en of
beschadigingen.

Compare List